Meriliikenne

Avointa dataa Suomen meriltä ja järviltä.

Meriliikenteen tiedot syntyvät VTS Finlandin ja Väylän operoimissa ammattimerenkulun tietojärjestelmissä. Avoimet meriliikenteen tiedot sisältävät tällä hetkellä:

 • Merivaroitustiedot. Merivaroitustietojen avulla voidaan hakea voimassa olevat kauppamerenkulun väylien turvalaitepoikkeamat sekä voimassa olevat merivaroitukset.

 • Satamien aikataulutiedot. Portnet-järjestelmästä saatavien Suomen satamien aikataulutietojen kautta voidaan hakea kauppamerenkulun alusten satamatietoja

 • Alusten sijaintitiedot. AIS (Automatic Identification System) on alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen käytetty järjestelmä.

 • Alusten ja satamien metatiedot

Sisältö

REST/JSON-rajapinnat

Rajapintakuvaukset löytyvät Swagger-dokumentaatiosta

Sekä metadataa että dataa päivitetään reaaliaikaisesti.

WebSocket-rajapinnat

Laivojen sijainteja voi kuunnella WebSocket-rajapinnoista. Käytetty protokolla on MQTT over WebSockets, joka mahdollistaa ainoastaan haluttujen tietojen vastaanoton topicien avulla.

Tuotannon osoite on wss://meri.digitraffic.fi:61619/mqtt

Kirjautuessa tulee käyttää SSL-yhteyttä. Lisäksi palveluun täytyy kirjautua seuraavin tiedoin:

 • userName:digitraffic
 • password:digitrafficPassword

Pahon JS-clientia käyttäessä osoite on pelkkä meri.digitraffic.fi ja portti 61619, esimerkki alempana.

Testin osoite vastaavasti meri-test.digitraffic.fi

Topicit

Topicit ovat seuraavanlaista muotoa:

 • vessels/<mmsi>/metadata
 • vessels/<mmsi>/locations
 • vessels/status

Alla esimerkkejä mahdollisista tilauksista:

Kaiken mahdollisen datan tilaaminen

vessels/#

Kaikkien laivojen sìjainnit

vessels/+/locations

Yhden laivan seuraaminen mmsi:n perusteella

  vessels/<mmsi>/+     # yhden laivan sijainnit ja metadata
  vessels/<mmsi>/locations # yhden laivan sijainnit

Viestit ovat muotoa:

Aluksen metadata-viesti

{
 "type":"VESSEL_METADATA",
 "data":{
  "mmsi":255805753,
  "name":"CHRISTIAN ESSBERGER",
  "shipType":80,
  "referencePointA":79,
  "referencePointB":22,
  "referencePointC":8,
  "referencePointD":8,
  "posType":1,
  "draught":61,
  "imo":9212498,
  "callSign":"CQCC",
  "eta":176640,
  "timestamp":1487938960141,
  "destination":"PORVOO"
 }
}

Aluksen sijainti-viesti

{
 "type":"VESSEL_LOCATION",
 "data":{
  "mmsi":563907000,
  "type":"Feature",
  "geometry":{
   "type":"Point",
   "coordinates":[24.951581666666666,59.49639333333334]
  },
  "properties":{
   "sog":0.1,
   "cog":169.3,
   "navStat":5,
   "rot":0,
   "posAcc":true,
   "raim":false,
   "heading":311,
   "timestamp":34,
   "timestampExternal":1487938959356
  }
 }
}

Yksinkertainen JavaScript WebSocket -client

<html>
<head>
  <title>Testiclient for vessel locations</title>
  <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js" ></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/paho-mqtt/1.0.2/mqttws31.min.js"></script>

  <script>
    const lines = [];
    var messageCount = 0;
    let client;

    function connect() {
      console.log('trying to connect marine mqtt...');

      client = new Paho.MQTT.Client("meri-test.digitraffic.fi", 61619, 'testclient_' + Date.now());

      client.onConnectionLost = function (response) {
        console.info(Date.now() + ' Connection lost:' + response.errorMessage);
      };

      client.onMessageArrived = function(message) {
        messageCount++;

        addMessage(message);

        updateList();
      };

      const connectionProperties = {
        onSuccess:onConnect,
        mqttVersion:4,
        useSSL:true,
        userName:"digitraffic",
        password:"digitrafficPassword"
      };

      client.connect(connectionProperties);

      window.setInterval(logMessageCount, 60*1000);
    }

    function logMessageCount() {
      console.info(Date.now() + ' ' + messageCount + ' messages per minute');
      messageCount = 0;
    }

    function onConnect() {
      console.info(Date.now() + ' Connection open');

      client.subscribe("vessels/#");
    }

    function addMessage(message) {
      const text = convert(message);

      if (lines.length > 100) {
        lines.shift();
      }

      lines.push(text);
    }

    function updateList() {
      $(".messages").html(lines.join('<br/>'));
    }

    function convert(message) {
      const content = message.payloadString;
      const topic = message.destinationName;
      const time = Date.now();
      const json = JSON.parse(content);
      let deltaMs;

      if (typeof json.properties === "undefined") {
        deltaMs = time - json.timestamp;
      } else {
        deltaMs = time - json.properties.timestampExternal;
      }

      return "{ now: " + time + ", &Delta;timeMs: " + deltaMs + ", topic: \"" + topic + "\", content: " + content + " }";
    }

    connect();
  </script>
</head>
<body>
  Messages:
  <div class="messages" />
</body>
</html>

Swagger-rajapintakuvaus

bug_reportLöysitkö virheen? Auta meitä parantamaan tätä sivua.