Digitraffic
magnifying glass

Ohjeita

Ohjeita ohjelmoijille

Sisältö

Yleistä huomioitavaa

Sovelluksen yksilöivät otsikkotiedot

Toivomme, että rajapintojen käyttäjät käyttäisivät kaikissa HTTP-pyynnöissä alla kuvattuja HTTP-otsikkotietoja. Näin pystymme seuraamaan erilaisesta käytöstä tulevaa kuormaa sekä reagoimaan mahdollisiin virhetilanteisiin paremmin. Esimerkkinä voisi olla ohjelmointivirhe, joka aiheuttaa huomattavan kuorman tekemällä ylimääräisiä pyyntöjä rajapintoihimme. Jos alla mainitut tiedot ovat kunnossa, pystymme tunnistamaan osapuolen ja välittämään tiedon mahdollisesta ongelmasta sovelluksessa kehittäjälle tai ylläpitäjälle. Mikäli haluat että sinuun otetaan yhteyttä esim. liian ison pyyntömäärän takia, ilmoita sovellus sivustollemme https://www.digitraffic.fi/ilmoita-oma-sovellus/.

Digitraffic-User -otsikko

Digitraffic-User -otsikon tulisi sisältää tunnistettava käyttäjätaho ja/tai sovellus. Alla esimerkkejä.

Digitraffic-User: TMFG
Digitraffic-User: Liikennetilanne
Digitraffic-User: TMFG/Liikennetilanne

Huomio!

Älä lähetä mitään henkilötietoja kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta otsikkotietojen mukana! Jos sinulla on useampi sovellus jotka haluat yhdistettävän itseesi, käytä vaikka nimimerkkiä, esim.
Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0

Esimerkkejä

curl -H 'Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0' 

wget --header='Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0'

Rajapintojen versiointi ja elinkaari

Rajapintojen elinkaari

Kun uutta rajapintaa kehitetään, julkaistaan se aina ensimmäiseksi beta-versiona testikäyttöön. Beta-rajapinnoista tiedotetaan Google-ryhmissä ja sivustolla. Hyödyntäjiä kannustetaan antamaan palautetta, jotta uutta rajapintaa voitaisiin tarvittaessa vielä muuttaa paremmin tarkoitustaan vastaavaksi. Kun rajapinta todetaan julkaisukelpoiseksi, julkaistaan siitä uusi versio ja vanha rajapinta merkitään vanhentuneeksi. Vanha rajapintaversio on saatavilla vielä kuusi kuukautta, jonka jälkeen se poistetaan palvelusta. Tänä aikana vanhentuneen rajapinnan tietoturva- ja virheenkorjauksia harkitaan tapauskohtaisesti. Yllä oleva kuva pyrkii selventämään rajapintojen elinkaarta.

Uusista rajapintaversioista tiedotetaan tällä sivustolla sekä tie-,
meri- ja rata- Google-ryhmissä.

Rajapintojen deprekoinneista tiedotetaan Digitraffic-statuspalvelun kautta. Lisäksi vanhentuneet rajapinnat palauttavat vastauksissa HTTP-otsakkeet Deprecation ja Sunset, sisältäen tiedot rajapinnan vanhentumisesta sekä suunnitellusta poistumispäivämäärästä. Esim:

Deprecation: true
Sunset: Tue,1 Nov 2022 00:00:00 GMT

Vanhentuneet rajapinnat ja niiden poistumispäivämäärät päivittyvät myös erilliselle koontisivulle Tuki → Rajapintojen muutokset.

Miten saan tiedon päivityksistä ja vikatilanteista?

Tarkkaile statussivua https://status.digitraffic.fi. Voit myös tilata statussivulta tiedon päivityksistä ja vikatilanteista ATOM-syötteenä Subscribe via ATOM to all updates -toiminnon avulla.

HTTPS- vai HTTP-protokolla

Käytä HTTPS:ää. Digitrafficin kaikki rajapinnat tukevat HTTPS-protokollaa, joten ei ole syytä käyttää salaamatonta HTTP-protokollaa. Tällä hetkellä salaamattomat HTTP-pyynnöt kelikamerakuviin ohjataan käyttämään HTTPS:ää HTTP/1.1 301 Moved Permanently -vastauksella ja Location -otsikkotiedolla, jossa kerrotaan uusi HTTPS-osoite. On mahdollista, että tulevaisuudessa kaikki liikenne pakotetaan käyttämään HTTPS-protokollaa. Lisätietoa HTTP 301 -vastauksesta https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_301 -sivulla.

Pakkaus

Pakkauksen käyttö on pakollista kaikissa rajapinnoissa lukuunottamatta kelikamerakuvia. Rajapinnoista saatava data on hyvin pakkautuvaa, joten pakkaamisella säästetään kaistaa ja aikaa. Käyttääksesi pakkausta lisää HTTP-pyyntöösi otsikkotieto Accept-Encoding: gzip. Useimmat kirjastot lisäävät otsikkotiedon automaattisesti.

Jos pakkausta ei ole sallittu pyynnössä, palvelu palauttaa virhekoodin 406.

Esimerkkejä

curl -H 'Accept-Encoding: gzip' 

curl --compressed 

wget --header='Accept-Encoding: gzip'

Pyyntöjen rajoittaminen

Turhien ja liiallisten kyselyjen aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi rajapinnoissa on käytössä pyyntöjen määrän rajoitus. Kun pyyntöjen määrä ylittää asetetun raja-arvon, palvelu palauttaa virhekoodin 429. Sivuston dokumentaatiossa kerrotaan, kuinka usein kunkin rajapinnan sisältö päivittyy.

Käyttörajoitukset:

Kohde / rajapintaMax kpl / minRajaus
Yleisrajoitus60IP + URL
MQTT5IP
Kelikamerakuvat6000 / 5 minIP
tie/meri.digitraffic.fi:n V1-rajapinnat 
infra- ja jeti-api 

Cache

K: Miksi saan rajapinnoilta usein saman vastauksen?
V: Suurin osa rajapintojen kutsuista on cachetettu edustapalvelimilla. Tämän takia palveluita ei ole hyötyä kutsua liian usein, koska cachesta palautuva vastaus ei muutu. Cachen ikä on määritelty HTTP-headerissa cache-control, esimerkiksi cache-control: max-age=60.

Tämä saattaa myös aiheuttaa omituiselta tuntuvia aikaleimoja, kun samaa palvelua kutsuu eri parametreilla. Esimerkiksi:

https://tie.digitraffic.fi/api/tms/v1/sensors?lastUpdated=true

https://tie.digitraffic.fi/api/tms/v1/sensors?lastUpdated=false

Näistä voi tulla eri dataUpdatedTime, koska vastaukset ovat menneet cacheen eri aikoina.

cURL

K: Miten kutsun rajapintoja cURLilla?
V:

curl -H 'Connection: close' --compressed -H 'Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0' https://tie.digitraffic.fi/api/tms/v1/sensors -o data.json

Wget

K: Miten kutsun rajapintoja Wgetillä?
V:

wget --header='Accept-Encoding: gzip' --header='Connection: close' --header='Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0' https://tie.digitraffic.fi/api/tms/v1/sensors -O data.json

Java WebClient

K: Miten kutsun rajapintoja Java WebClientilla? V:

final WebClient client = WebClient.builder()
  .defaultHeader("Digitraffic-User", "DT/Tester")
  .build();

final JsonNode response = client.get().uri("https://tie.digitraffic.fi/api/tms/v1/sensors")
  .retrieve().bodyToMono(JsonNode.class).block();

System.out.println(response);

Python

K: Miten kutsun rajapintoja Python requestilla?
V:

import requests

TMS_STATION_URL = 'https://tie.digitraffic.fi/api/tms/v1/sensors'

headers = {'Digitraffic-User': 'Junamies/FoobarApp 1.0'}

r = requests.get(TMS_STATION_URL, headers=headers)
print(r.json()['dataUpdatedTime'])

Node.js (ja JavaScript)

K: Miten kutsun rajapintoja node-fetchillä?
V:

const fetch = require('node-fetch')

const TMS_STATION_URL = 'https://tie.digitraffic.fi/api/tms/v1/sensors'
const DT_USER_ID = {'Digitraffic-User': 'Junamies/FoobarApp 1.0'}

function handleTmsData(data) {
  console.log('Tms data updated time: ' + data.dataUpdatedTime)
}

fetch(TMS_STATION_URL, {headers: DT_USER_ID})
  .then(response => response.json())
  .then(handleTmsData)

PHP

K: Miten kutsun rajapintoja PHP:lla?
V:

# Settings
$user = 'Käyttäjänimesi'; # Choose descriptive name, eg. your organisation and append it with your nickname (not real name)
$tiesaa_id = '14028'; # Find id from https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/
# End of settings

# Tiesääaseman perustiedot https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/14028
# Tiesääaseman data esim. https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/14028/data
$digitraffic_url = 'https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/' . $tiesaa_id . '/data';

$options = array(
 'http' => array(
  'method' => "GET",
  'header' => "Accept-Encoding: gzip\r\n" .
       "Accept: application/json\r\n" .
			 "Digitraffic-User: ".$user
 )
);

$context = stream_context_create($options);
if (!$digitraffic_file = file_get_contents($digitraffic_url, false, $context)) {
	echo "Error: Invalid url (or Bad request).\r\n<br>";
	exit;
}

if (!$digitraffic_file = gzdecode($digitraffic_file, 15000)) {
	echo "Error: With gzdecode.\r\n<br>";
	exit;
}

if (!$digitraffic_json = json_decode($digitraffic_file, TRUE, 5)) {
	echo "Error: Json decode failed.\r\n<br>";
	exit;
}

# Json is now decoded to array and ready to be used. 
#var_dump($digitraffic_json);

echo $digitraffic_json['dataUpdatedTime']."\r\n<br>"; # For example: dataUpdatedTime: "2023-07-19T09:24:00Z"

K: Miten käsittelen ETagia kamerakuvia kyseltäessä?
V:

const fetch = require('node-fetch')
const sleep = require('sleep')

const CAMERA_ID = 'C0450701'
const WEATHER_CAM_URL = 'https://weathercam.digitraffic.fi/' + CAMERA_ID + '.jpg'
const DT_USER_ID = {'Digitraffic-User': 'Junamies/FoobarApp 1.0'}

function writeData(filename, _) {
  console.log('Saving file: ' + filename)
  // TODO save file
}

function getImage(headers) {
  return fetch(WEATHER_CAM_URL, {headers: headers})
    .then(response => {
      if (response.ok) {
        console.log('Got new content')
        writeData(CAMERA_ID + '.jpg', response.buffer())

        // update etag with new content
        return {...headers, 'If-None-Match': response.headers.get('etag')}
      }

      console.warn('Content not modified')
      return headers
    })
}

async function main() {
  let count = 0;
  let headers = {...DT_USER_ID, 'If-None-Match': ''}
  
  while (count < 5) {
    // Request new image. After successful request store the new header with new etag for subsequent requests
    headers = await getImage(headers)

    count = count + 1
    sleep.sleep(5)
  }
}

main()

Pyyntömäärien rajoittaminen

K: Miksi HTTP-pyyntöihini vastataan koodilla 429?
V: Osaa rajapinnoista voidaan kutsua tietyn aikaikkunan sisällä vain tietyn kutsumäärän verran. Rajapintojen sisältö ei päivity useammin kuin niitä on mahdollista kutsua.

Autentikaatio kelikamerakuvien haussa

K: Miksi kelikamerakuvia hakeviin HTTP-pyyntöihini vastataan koodilla 400?
V: Digitraffic ei tue Authorization-otsikkoa kelikamerakuvien haussa, älä käytä sitä pyynnöissä.

MQTT-yhteys katkeaa

K: Miksi mqtt-yhteys tuntuu katkeavan koko ajan?
V: Jos et ole tilannut(subscribe) aiheita(topic) tai niistä ei tule viestejä, niin yhteys saattaa katketa.
Tilaa silloin myös status-topic(tms/status, weather/status, vessels/status).

Turhan tiedonsiirron välttäminen ehdollisilla HTTP-pyynnöillä

Suurin osa uusista /api/{datalaji}/v{n}/ -muotoisista rajapinnoista tukee ehdollisia HTTP-pyyntöjä. Tällaisen rajapinnan tunnistaa siitä, että se palautaa pyynnön vastauksessa ETag -HTTP-otsikon.

Esimerkiksi kelikamerakuvan palauttava vastaus palauttaa HTTP-otsikon ETag. Voit käyttää ETagin arvoa If-None-Match -otsikossa. Mikäli kuva on päivittynyt se palautuu HTTP-paluukoodin 200 kera. Mikäli kuva ei ole päivittynyt mitään kuvaa ei palauteta ja HTTP-paluukoodi on 304 (Not Modified).

curl-esimerkki:

# HUOM! Digitraffic-User -otsikko on jätetty tässä ei-olennaisena pois, muistathan käyttää sitä.

# Haetaan kuva GET-pyynnöllä ja otetaan ETag-arvo talteen (vipu -v)
curl -v https://weathercam.digitraffic.fi/C0450701.jpg
> HTTP/2 200
> content-type: image/jpeg
> etag: "920d5a54a98cca804825af6894d778a4"

# Kysytään kuvaa uudestaan (huomaa tuplahipsut ETag-arvossa)
curl -v -H 'If-None-Match: "920d5a54a98cca804825af6894d778a4"' https://weathercam.digitraffic.fi/C0450701.jpg
> HTTP/2 304
# Kuva ei päivittynyt

# Kysyminen on mahdollista myös HTTP HEAD-pyynnöllä joka palauttaa vain HTTP-statuskoodin
curl -v -X HEAD -H 'If-None-Match: "920d5a54a98cca804825af6894d778a4"' https://weathercam.digitraffic.fi/C0450701.jpg
> HTTP/2 304
# Kuva ei päivittynyt

# Uusi kysely, esim. 5 min päästä
curl -v -H 'If-None-Match: "920d5a54a98cca804825af6894d778a4"' https://weathercam.digitraffic.fi/C0450701.jpg
> HTTP/2 200
# Päivittynyt kuva palautuu
bug_reportLöysitkö virheen? Auta meitä parantamaan tätä sivua.