Digitraffic
magnifying glass

RUMA

RUMA-järjestelmän tiedot

RUMA-järjestelmällä suunnitellaan ja toteutetaan ratatöitä ratatyöilmoitusten, eli RT-ilmoitusten avulla. RUMA:lla ilmoitetaan myös liikenteen rajoitteista LR-ilmoitusten avulla.

RT-ilmoitus

RT-ilmoitus sisältää perustietojen lisäksi ratatyön kohteen. Kohteita voi olla useampia ja ne ovat eri tyyppisiä. Alla on yritetty kuvata kohteiden käsitemallin hierarkiaa:

RT-ilmoitus
│
└───Työnosa
  │  Numero: 1
  │  Aloituspäivä: 12.3.2020
  │
  └───Kohde: Tampere
    │  Liikennepaikka tai -väli: 1.2.246.586.1.39.119274
    │  Tyyppi: TYONKOHDE
    │
    └───Tunnusväli: TPE V0070 - TPE V0060 (008)
    │  │
    │  └───Elementtiväli
    │    │  Elementti 1: 1.2.246.586.1.24.118652
    │    │  Elementti 2: 1.2.246.586.1.24.118640
    │    │  Raide: 1.2.246.586.1.44.121862
    │    │
    │    └───Tarkenne
    │        Infratyyppi: Baliisi
    │        Infra-id: 1.2.246.586.1.11.1036487
    │
    └───Tunnusväli TPE V0041
        Elementti: 1.2.246.586.1.24.118630

Työnosa

Työnosa kuvaa ratatyön loogista osaa. Työnosaan liittyy aina vähintään yksi kohde. Työnosat ovat numeroituja.

LR-ilmoitus

LR-ilmoitus sisältää perustietojen lisäksi mahdollisen linkin RT-ilmoitukseen sekä rajoitteen tyypin. Rajoitetyyppejä ovat:

 • Suljettu liikennöinniltä
 • Suljettu sähkövetokalustolta
 • Tilapäinen nopeusrajoitus
 • Akselipaino max
 • JKV-rakennusalue
 • Vaihteen lukitus
 • Tulityön vaara-alue

LR-ilmoitus liittyy ratainfraan (kohteet) suoraan eikä työnosien kautta kuten RT-ilmoitus.

Työn tai rajoituksen kohteet

Alla on kuvattu käsitteet joiden avulla RT- ja LR-ilmoitukset liittyvät ratainfraan.

Kohde

Kohde liittyy aina joko liikennepaikkaan tai liikennepaikkaväliin. Kohteen tyyppi kuvaa työn tai rajoituksen tyyppiä, sallitut arvot ovat TYONKOHDE, TULITYO, NOPEUSRAJOITUS.
Mikäli kohteeseen ei liity tunnusvälejä, kohteena on koko liikennepaikka/väli.

Tunnusväli

Tunnusväli kuvaa joko:

 • Kahden elementin välistä aluetta joka koostuu yhdestä tai useammasta elementtivälistä.
  TAI
 • Vaihteen liikennöitävyyttä: tunnusväliin liittyvä yksittäinen vaihde tarkoittaa ettei vaihde ole liikennöitävissä.
  TAI
 • Jotain tulkinnanvaraista reittiä kahden elementin välillä (elementtipari).

Elementtiväli

Elementtiväleistä muodostetaan reitti tunnusvälin elementiltä toiselle (muuten voisi olla useampia reittejä). Elementtivälin elementeiksi voi valita vain tietyn tyyppisiä rajaavia elementtejä: rajaava opastin, vaihde, puskin, seislevy, liikennepaikan raja, liikenteenohjauksen raja.

Tarkenne

Tarkenteella voidaan valita kohteeksi ei-rajaava elementti elementtivälin sisältä, tarkenne-elementtejä ovat: tasoristeys, baliisi, ei-rajaava opastin.

Rajaavat opastintyypit

Alla Infra-API -opastintyypit jotka luokitellaan RUMA:ssa rajaaviksi, loput opastintyypit ovat ei-rajaavia.

pa, pa2, pav, ps, ps2, ps2v, psv, ra, rp, su, rd, y4, ye, ys, yse, ysj, ysje, ysjv, ysv, ysve, yv

RUMA-järjestelmän sivusto

bug_reportLöysitkö virheen? Auta meitä parantamaan tätä sivua.