Digitraffic
magnifying glass

LAM-dokumentaatio

Liikenteen automaattiset mittaustiedot

Fintraffic kerää tietoa tieliikenteestä liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) avulla. Tarjolla on reaaliaika- ja historiadataa.

Mittauspisteiden toiminta

LAM-pisteen toiminta perustuu päällysteen sisälle upotetun silmukan sähkömagneettiseen induktioon, jolloin ajoneuvon metallinen massa aiheuttaa muutoksen silmukan magneettikentässä. LAM-piste muodostuu kullakin kaistalla olevasta kahdesta induktiosilmukasta ja tiedonkeruuyksiköstä. LAM-laite rekisteröi pisteen ylittävät ajoneuvot, jolloin jokaisesta ajoneuvosta saadaan ohituksen kellonaika, ajosuunta, ajokaista, ajonopeus, ajoneuvon pituus, peräkkäisten ajoneuvojen aikaero ja ajoneuvoluokka. Asemia on Suomessa yli 450.

Reaaliaikadata

Digitraffic palvelu tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää LAM-asemilta kerättyä reaaliaikadataa. Päädokumentaatio löytyy Tieliikenne/Liikenteen automaattiset mittaustiedot (LAM) -sivulta.

Alta löydät lisätietoja rajapintojen tarjoamasta datasta.

Laskennalliset anturit

Alla on lisätietoa LAM-pisteiden laskennallisista antureista.

 • LIUKUVA = Mittaukset viimeiseltä n minuutilta
 • KIINTEA = Mittaukset kiinteältä n minuutin aikaväliltä
Anturin tunnisteNimiYksikköSelite
5122
5125
KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1 KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA2km/hKeskinopeus viimeiseltä viideltä minuutilta.
5158
5161
KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1_VVAPAAS1 KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA2_VVAPAAS2% vapaasta nopeudestaKeskinopeuden prosenttiosuus määritellystä tien vapaasta nopeudesta viimeisen viiden minuutin ajalta.
Arvovastaavuudet:
0 – 10 Seisoo
10 – 25 Pysähtelee
25 – 75 Hidasta
75 – 90 Jonoutunut
90 – 100 Sujuvaa
100 – Yli vapaan nopeuden
5056
5057
KESKINOPEUS_60MIN_KIINTEA_SUUNTA1 KESKINOPEUS_60MIN_KIINTEA_SUUNTA2km/hKeskinopeus ilmoitetulta 60 min aikaikkunalta.
5058
5061
KESKINOPEUS_5MIN_KIINTEA_SUUNTA1_VVAPAAS1 KESKINOPEUS_5MIN_KIINTEA_SUUNTA2_VVAPAAS2% vapaasta nopeudestaKeskinopeuden prosenttiosuus määritellystä tien vapaasta nopeudesta ilmoitetulta 5 min aikaväliltä.
Arvovastaavuudet: ks. yllä KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1_VVAPAAS1.
5116
5119
OHITUKSET_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1 OHITUKSET_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA2kpl/hViimeisen 5 minuutin automäärä ekstrapoloituna tuntimääräksi. Eli paljonko autoja kulkisi tunnissa, jos virta pysyisi samana kuin viimeisen viiden minuutin aikana.
5164
5168
OHITUKSET_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1_MS1 OHITUKSET_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA2_MS2% maksimistaViimeisen 5 minuutin (tuntimääräksi ekstrapoloidun) automäärän prosenttiosuus maksimimäärästä (MS1/MS2).
5064
5068
OHITUKSET_5MIN_KIINTEA_ SUUNTA1_MS1 OHITUKSET_5MIN_KIINTEA_SUUNTA2_MS2% maksimistaIlmoitetun 5 minuutin aikavälin (tunti määräksi ekstrapoloidun) automäärän prosenttiosuus maksimimäärästä (MS1/MS2).
5054
5055
OHITUKSET_60MIN_KIINTEA_SUUNTA1 OHITUKSET_60MIN_KIINTEA_SUUNTA2kpl/hIlmoitetun 60 minuutin aikavälin automäärä.
5067
5071
OHITUKSET_60MIN_KIINTEA_SUUNTA1_MS1 OHITUKSET_60MIN_KIINTEA_SUUNTA2_MS2% maksimistaIlmoitetun 60 minuutin aikavälin automäärän prosenttiosuus maksimimäärästä (MS1/MS2).

Anturivakiot

Alla on listattu laskennallisten anturien laskennassa käyttämien anturivakioiden arvoja. Huomaathan että vakioiden arvot vaihtelevat asemakohtaisesti, tarkista arvot täältä: /api/tms/v1/stations/sensor-constants.

Vakion nimiYksikköArvoalueKuvaus
VVAPAAS1
VVAPAAS2
km/h18-107Keskimääräinen oletettu matkanopeus, kun liikennevirta kulkee sille ominaista tavoitenopeutta.
MS1
MS2
kpl/h200-3600
200-14000
Vapaakaistan maksimi automäärä tunnissa tierekisterin kasvavaan/laskevaan suuntaan.
Tien_suuntaAste (°)0–360°Tien suunta asteina tierekisterin kasvavaan suuntaan. Pohjoinen 0°, itä 90°, jne.

Historiadata

Digitraffic palvelu tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää myös LAM-asemilta kerättyä aineistojen historiadataa. Historia-aineistoja on kahden tyyppisiä:

 • LAM-raportit
  • Tarkimmillaan tuntitason summatietoja
  • Tiedot ovat tarkastettuja ja tarvittaessa korjattuja
  • Esimerkiksi tiedonsiirtokatkoksien aiheuttamat puutteet on korjattu aiempaan liikennemäärähistoriaan perustuvalla korjausehdotuksella
  • Julkaisuviive: tyypillisesti alle 10 prosentilla LAM-pisteistä esiintyy tarkistettavaa ja näiden pisteiden tiedot julkaistaan muutaman päivän kuluessa
 • LAM-raakadata
  • yksittäisistä ajoneuvo-ohituksista kerättyä dataa, jota ei ole käsitelty muuten kuin purettu CSV-muotoiseksi
  • Julkaisuviive: päivän aikana kerätty raakadata tulee saataville seuraavana päivänä

LAM-tilastohaku

Havainnoista on muodostettu valmiita raportteja joita voi hakea lomakkeen kautta:

https://tie.digitraffic.fi/ui/tms/history/

 • Kattavuus: Liikennemäärädatan osalta aineistoa on saatavilla vuodesta 2010 alkaen ja nopeustietoja vuodesta 2020 alkaen. Raakadatatiedot löytyvät 12/2021 lähtien.
 • Liikennemäärätietojen ajantasaisuus ja tiedon luotettavuus: havaintopäivän tiedot tulevat tyypillisesti saataville seuraavana päivänä klo 8 ja 9 välillä tai jos liikennemäärätiedoissa on havaittu tarkistettavaa, tulevat nämä saataville muutaman päivän kuluessa. Liikennemäärätiedot ovat ns. korjattua dataa, joten mahdolliset tietopuutteet tai virheet on korjattu tietokannassa kehittyneiden korjausalgoritmien mukaan.
 • Nopeustietojen ajantasaisuus ja tiedon luotettavuus: havaintopäivän tiedot tulevat saataville seuraavana päivänä. Julkaisu tapahtuu tyypillisesti klo 8 ja 9 välillä. Keskinopeustiedot lasketaan laskentalaitteen antamien havaintojen perusteella, joten nopeuslaskennan havaintomäärät voivat poiketa liikennemääräraporttien havaintomäärissä, mikäli liikennemäärädataa on jouduttu korjaamaan.
 • Raakadatatietojen ajantasaisuus ja luotettavuus: havaintopäivän tiedot tulevat saataville seuraavana päivänä tyypillisesti klo 8 ja 9 välillä. Raakadatan havaintomäärät voivat poiketa liikennemääräraporttien havaintomääristä, mikäli liikennemäärädataa on jouduttu korjaamaan tai mikäli raakadata on vielä päivittynyt liikennemäärätiedon julkaisun jälkeen.
 • Tietojen käsittely: liikennemäärätiedot tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan tuntitasolla. Nopeus- ja raakadatahavainnoista poistetaan faulty-havainnot (kts. Faulty –arvo päätellään seuraavasti). Lomake palauttaa summattuja tietoja käyttäjän valitsemilla rajauksilla ja summaa ne halutulle tarkkuustasolle (mm. aika-, suunta-, kaista-, ajoneuvoluokkavalinta).

LAM-raakadata

Asemilta kerättyä aineistoa on saatavissa ajoneuvo-ohituksen tarkkuudella LAM-raakadatana. Tätä aineistoa ei ole käsitelty muuten kuin purettu CSV-muotoiseksi.

Tiedostojen hakeminen

LAM-tiedot on jaettu päivä- ja LAM-pistekohtaisiin CSV-tiedostoihin (alla “Tulostiedosto”). Tietoja haettaessa tarvitaan tiedoston tarkka polku ja nimi muodossa:

https://tie.digitraffic.fi/api/tms/v1/history/raw/lamraw_[lam_id]_[yearshort]_[day_number].csv

Jossa:

 • lam_id = LAM-pisteen tunniste
 • yearshort = vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.
  • 2009 = 9
  • 2021 = 21
 • day_number = päivän järjestysnumero vuoden alusta laskettuna.
   1. tammikuuta = 1
   1. helmikuuta = 32
  • Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota päivän numeron käsittelyyn karkausvuosina, kuten vuonna 2020.

Esimerkiksi: Pisteen 101 tiedot päivältä 1.2.2017, saadaan kutsulla

https://tie.digitraffic.fi/api/tms/v1/history/raw/lamraw_101_17_32.csv

Tulostiedoston kuvaus

Tulostiedosto on puolipistein eroteltu CSV –tiedosto, jossa on seuraavat kentät. (mittayksikkö suluissa) Kellonaika on Suomen aika, eli EET, tai kesäaikana EEST.

 • pistetunnus
 • vuosi
 • päivän järjestysnumero
 • tunti
 • minuutti
 • sekunti
 • sadasosasekunti
 • pituus (m)
 • kaista
 • suunta
 • ajoneuvoluokka
 • nopeus (km/h)
 • faulty (0=validi havainto, 1=virheellinen havainto)
 • kokonaisaika (tekninen)
 • aikaväli (tekninen)
 • jonoalku (tekninen)

Faulty –arvo päätellään seuraavasti:

 • vuosi on pienempi kuin nolla tai vuosi on suurempi kuin 99
 • päivä on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin 366
 • tunti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 23
 • minuutti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 59
 • sekunti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 59
 • sadasosasekunti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 99
 • nopeus on pienempi kuin 2 tai suurempi tai yhtä suuri kuin 199
 • suunta on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin 2
 • ajoneuvoluokka on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin 7
 • kaista on pienempi kuin 1
 • pituus on pienempi tai yhtä suuri kuin 1
 • pituus on suurempi kuin 39,8

Ajoneuvoluokat määräytyvät seuraavasti:

1 HA-PA (henkilö- tai pakettiauto)
2 KAIP (kuorma-auto ilman perävaunua)
3 Linja-autot
4 KAPP (kuorma-auto ja puoliperävaunu)
5 KATP (kuorma-auto ja täysperävaunu)
6 HA + PK (henkilöauto ja peräkärry)
7 HA + AV (henkilöauto ja asuntovaunu)
8 MP (Moottoripyörät ja mopot)
9 HCT (High Capacity Truck)

bug_reportLöysitkö virheen? Auta meitä parantamaan tätä sivua.