Digitraffic
magnifying glass

LAM-tiedot

Liikenteen automaattiset mittaustiedot

Fintraffic kerää tietoa tieliikenteestä liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) avulla. Tarjolla on reaaliaika- ja historiadataa.

Mittauspisteiden toiminta

LAM-pisteen toiminta perustuu päällysteen sisälle upotetun silmukan sähkömagneettiseen induktioon, jolloin ajoneuvon metallinen massa aiheuttaa muutoksen silmukan magneettikentässä.

LAM-piste muodostuu kullakin kaistalla olevasta kahdesta induktiosilmukasta ja tiedonkeruuyksiköstä. LAM-laite rekisteröi pisteen ylittävät ajoneuvot, jolloin jokaisesta ajoneuvosta saadaan ohituksen kellonaika, ajosuunta, ajokaista, ajonopeus, ajoneuvon pituus, peräkkäisten ajoneuvojen aikaero ja ajoneuvoluokka.

Asemia on Suomessa yli 450.

Reaaliaikadata

Reaaliaikadatan rajapinnat: https://www.digitraffic.fi/tieliikenne/#ajantasaiset-lam-mittaustiedot

Laskennalliset anturit

Alla on lisätietoa LAM-pisteiden laskennallisista antureista.

 • LIUKUVA = Mittaukset viimeiseltä n minuutilta
 • KIINTEA = Mittaukset kiinteältä n minuutin aikaväliltä
Anturin tunnisteNimiYksikköSelite
5152
5125
KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1 KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA2km/hKeskinopeus viimeiseltä viideltä minuutilta.
5158
5161
KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1_VVAPAAS1 KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA2_VVAPAAS2% vapaasta nopeudestaKeskinopeuden prosenttiosuus määritellystä tien vapaasta nopeudesta viimeisen viiden minuutin ajalta.
Arvovastaavuudet:
0 – 10 Seisoo
10 – 25 Pysähtelee
25 – 75 Hidasta
75 – 90 Jonoutunut
90 – 100 Sujuvaa
5056
5057
KESKINOPEUS_60MIN_KIINTEA_SUUNTA1 KESKINOPEUS_60MIN_KIINTEA_SUUNTA2km/hKeskinopeus ilmoitetun 60 min aikavaikaikkunalta.
5058
5061
KESKINOPEUS_5MIN_KIINTEA_SUUNTA1_VVAPAAS1 KESKINOPEUS_5MIN_KIINTEA_SUUNTA2_VVAPAAS2% vapaasta nopeudestaKeskinopeuden prosenttiosuus määritellystä tien vapaasta nopeudesta ilmoitetulta 5 min aikaväliltä.
Arvovastaavuudet: ks. yllä KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1_VVAPAAS1.
5116
5119
OHITUKSET_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1 OHITUKSET_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA2kpl/hViimeisen 5 minuutin automäärä ekstrapoloituna tuntimääräksi. Eli paljonko autoja kulkisi tunnissa, jos virta pysyisi samana kuin viimeisen viiden minuutin aikana.
5164
5168
OHITUKSET_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1_MS1 OHITUKSET_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA2_MS2% maksimistaViimeisen 5 minuutin (tuntimääräksi ekstrapoloidun) automäärän prosenttiosuus maksimimäärästä (MS1/MS2).
5064
5068
OHITUKSET_5MIN_KIINTEA_ SUUNTA1_MS1 OHITUKSET_5MIN_KIINTEA_SUUNTA2_MS2% maksimistaIlmoitetun 5 minuutin aikavälin (tunti määräksi ekstrapoloidun) automäärän prosenttiosuus maksimimäärästä (MS1/MS2).
5054
5055
OHITUKSET_60MIN_KIINTEA_SUUNTA1 OHITUKSET_60MIN_KIINTEA_SUUNTA2kpl/hIlmoitetun 60 minuutin aikavälin automäärä.
5067
5071
OHITUKSET_60MIN_KIINTEA_SUUNTA1_MS1 OHITUKSET_60MIN_KIINTEA_SUUNTA2_MS2% maksimistaIlmoitetun 60 minuutin aikavälin automäärän prosenttiosuus maksimimäärästä (MS1/MS2).

Anturivakiot

Alla on listattu laskennallisten anturien laskennassa käyttämien anturivakioiden arvoja. Huomaathan että vakioiden arvot vaihtelevat asemakohtaisesti, tarkista arvot täältä: https://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/tms-sensor-constants.

Vakion nimiYksikköArvoalueKuvaus
VVAPAAS1
VVAPAAS2
km/h18-107Suunnan vapaanopeus.
MS1
MS2
kpl/h200-3600
200-14000
Vapaakaistan maksimi automäärä tunnissa tierekisterin kasvavaan/laskevaan suuntaan.
Tien_suuntaAste (°)0–360°Tien suunta asteina tierekisterin kasvavaan suuntaan. Pohjoinen 0°, itä 90°, jne.

Historiadata

Reaaliaikadatan lisäksi Digitraffic palvelu tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää LAM-asemilta kerättyä aineistojen historiadataa. Historia-aineistoja on kahden tyyppisiä:

 • LAM-raportit
  • Tarkimmillaan tuntitason summatietoja
  • Tiedot ovat tarkastettuja ja tarvittaessa korjattuja
  • Esimerkiksi tiedonsiirtokatkoksien aiheuttamat puutteet on korjattu aiempaan liikennemäärähistoriaan perustuvalla korjausehdotuksella
  • Julkaisuviive: tyypillisesti alle 10 prosentilla LAM-pisteistä esiintyy tarkistettavaa ja näiden pisteiden tiedot julkaistaan muutaman päivän kuluessa
 • LAM-raakadata
  • yksittäisistä ajoneuvo-ohituksista kerättyä dataa, jota ei ole käsitelty muuten kuin purettu CSV-muotoiseksi
  • Julkaisuviive: päivän aikana kerätty raakadata tulee saataville seuraavana päivänä

LAM-raportit

Havoinnoista on muodostettu valmiita raportteja joita voi hakea lomakkeen kautta:

https://tie-lam-test.digitraffic.fi

LAM-raakadata

Asemilta kerättyä aineistoa on saatavissa ajoneuvo-ohituksen tarkkuudella LAM-raakadatana. Tätä aineistoa ei ole käsitelty muuten kuin purettu CSV-muotoiseksi.

Tiedostojen hakeminen

LAM-tiedot on jaettu päivä- ja LAM-pistekohtaisiin CSV-tiedostoihin (alla “Tulostiedosto”). Tietoja haettaessa tarvitaan tiedoston tarkka polku ja nimi muodossa:

https://tie-test.digitraffic.fi/api/tms/history/raw/lamraw_[lam_id]_[yearshort]_[day_number].csv

Jossa:

 • lam_id = LAM-pisteen tunniste
 • yearshort = vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.
  • 2009 = 9
  • 2021 = 21
 • day_number = päivän järjestysnumero vuoden alusta laskettuna.
   1. tammikuuta = 1
   1. helmikuuta = 32
  • Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota päivän numeron käsittelyyn karkausvuosina, kuten vuonna 2020.

Esimerkiksi: Pisteen 101 tiedot päivältä 1.2.2017, saadaan kutsulla

https://tie-test.digitraffic.fi/api/tms/history/raw/lamraw_101_17_32.csv

Tulostiedoston kuvaus

Tulostiedosto on puolipistein eroteltu CSV –tiedosto, jossa on seuraavat kentät. (mittayksikkö suluissa) Kellonaika on Suomen aika, eli EET, tai kesäaikana EEST.

 • pistetunnus
 • vuosi
 • päivän järjestysnumero
 • tunti
 • minuutti
 • sekunti
 • sadasosasekunti
 • pituus (m)
 • kaista
 • suunta
 • ajoneuvoluokka
 • nopeus (km/h)
 • faulty (0=validi havainto, 1=virheellinen havainto)
 • kokonaisaika (tekninen)
 • aikaväli (tekninen)
 • jonoalku (tekninen)

Faulty –arvo päätellään seuraavasti:

 • vuosi on pienempi kuin nolla tai vuosi on suurempi kuin 99
 • päivä on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin 366
 • tunti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 23
 • minuutti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 59
 • sekunti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 59
 • sadasosasekunti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 99
 • nopeus on pienempi kuin 2 tai suurempi tai yhtä suuri kuin 199
 • suunta on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin 2
 • ajoneuvoluokka on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin 7
 • kaista on pienempi kuin 1
 • pituus on pienempi tai yhtä suuri kuin 1
 • pituus on suurempi kuin 39,8

Ajoneuvoluokat määräytyvät seuraavasti:

1 HA-PA (henkilö- tai pakettiauto)
2 KAIP (kuorma-auto ilman perävaunua)
3 Linja-autot
4 KAPP (kuorma-auto ja puoliperävaunu)
5 KATP (kuorma-auto ja täysperävaunu)
6 HA + PK (henkilöauto ja peräkärry)
7 HA + AV (henkilöauto ja asuntovaunu)
8 MP (Moottoripyörät ja mopot)
9 HCT (High Capacity Truck)

bug_reportLöysitkö virheen? Auta meitä parantamaan tätä sivua.