Digitraffic
magnifying glass

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fintraffic
Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki
digitraffic@fintraffic.fi

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Ahvenainen
Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki
digitraffic@fintraffic.fi

3. Rekisterin nimi

Digitraffic-palvelu

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Digitraffic-palvelun käytön valvonta ja häiriötilanteiden selvitys.

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelun käyttäjän ip-osoite ja rajapintakutsut, joita ip-osoitteesta on tehty sekä tieto rajapintakutsun onnistumisesta (HTTP-paluukoodi) sekä aikaleima kullekin kutsulle.

6. Tietojen säilytysaika

Lokitietoja säilytetään soveltuvan lainsäädännön ja Viestintäviraston ohjeen Lokien keräys ja käyttö mukaisesti.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

HTTP-pyynnöt, joita käyttäjä lähettää rajapintapalveluun.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan ainoastaan Digitraffic-palvelun ylläpitäjälle, joka toimii tehtävässään Fintrafficin toimeksiannosta, salassapitovelvollisuuden alaisena ja saa käyttää tietoja ainoastaan Digitraffic-palvelun valvontaan ja häiriötilanteiden selvitykseen.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Rekisterin ylläpitoon ei liity manuaalista aineistonhallintaa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin tietoja käsitellään Fintrafficin tietojärjestelmässä, joka täytää VAHTI-tietoturvamääräysten vaatimukset. Vain Digitraffic-palvelun ylläpitoa ja tiedottamista tekevät henkilöt saavat käyttöoikeuden tietoihin. Tietoja käsitellään suojattuna koko tiedon elinkaaren ajan.

11. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (ks. kohta 2.). Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen korjaamista.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä ei ole muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

bug_reportLöysitkö virheen? Auta meitä parantamaan tätä sivua.