Digitraffic
magnifying glass

Digitraffic-palvelun tietosuojaseloste

Digitraffic-palvelun tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

1. Johdanto

Yksityisyytesi suojaaminen ja henkilötietojesi käsittelyn läpinäkyvyys on Fintraffic-konsernille tärkeää. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida sinua henkilötietojesi käsittelystä Digitraffic-palvelussa.

2.Rekisterinpitäjä

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy (jäljempänä ”Fintraffic”)
Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki
+358 29 450 7000

Rekisterinpitäjän edustajana toimii
Mika Ahvenainen
digitraffic@fintraffic.fi

Konsernin tietosuojavastaavan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta privacy@fintraffic.fi ja puhelimitse +358 29 450 7000.

3. Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötiedot

Fintraffic käsittelee Digitraffic-palvelun käyttäjien lokitietoja, sisältäen ip-osoitteen, nimimerkin (Digitraffic User) sekä tiedot ip-osoitteesta tehdyistä rajapintakutsuista.

Tiedot saadaan rajapintapalveluun lähetettävistä HTTP-pyynnöistä.

Fintraffic käsittelee lisäksi Digitraffic-palvelussa Fintraffic Tie Oy:n kamerajärjestelmän kautta välitettäviä kiinteitä kuvia. Kuvista voi ilmetä seuraavat henkilötiedot:

  • rekisterikilven tunnus;
  • tunnistetiedot, kuten auton väri ja merkki, sellaisista ajoneuvoista, jotka ovat laadultaan poikkeavia tai kovin yksilöllisiä; sekä
  • mahdollisesti ajoneuvon kuljettajan tai matkustajien kasvot.

Tutustu Fintraffic Tie Oy:n kamerajärjestelmän tietosuojaselosteeseen.

4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Digitraffic on avoimen liikennedatan jakelukanava, jonka kautta eri liikenteen toimijat saavat ilmaiseksi käyttöönsä Fintrafficin tuottamat liikenteen tiedot, esimerkiksi sää- ja olosuhdetiedot sekä häiriö- ja poikkeustilannetiedot.

Henkilötietojasi käsitellään Digitraffic-palvelun käytön valvomista ja häiriötilanteiden selvittämistä varten. Tietojesi käsittely perustuu liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 146 §:ään. Käsittelyn oikeusperusteena on siten yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta eli rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

5. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Henkilötietojasi luovutetaan ainoastaan Digitraffic-palvelun ylläpitäjälle, joka toimii tehtävässään Fintrafficin toimeksiannosta ja salassapitovelvollisuuden alaisena, sekä joka saa käyttää tietojasi ainoastaan Digitraffic-palvelun valvomiseen ja häiriötilanteiden selvittämiseen.

Fintraffic varmistaa ohjeistuksella ja kirjallisilla tietojenkäsittelysopimuksilla, että vastaanottaja noudattaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä säädöksiä.

6. Henkilötietojen siirto EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei siirretä EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytys

Fintraffic Tie Oy:n kamerajärjestelmän kautta välitettäviä kiinteitä kuvia säilytetään 24 tuntia.

Lokitietojen säilytysaika riippuu niiden säilytyspaikasta. Lokitietoja säilytetään siten vähintään seitsemän (7) tuntia ja eräissä tilanteissa toistaiseksi.

Kun käsittelyn oikeusperustetta ei enää ole tai henkilötietojasi ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, tietosi hävitetään asianmukaisesti.

8. Henkilötietojen suojaaminen

Fintrafficilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset henkilötietojen suojatoimenpiteet. Fintraffic täten huolehtii siitä, etteivät henkilötietosi vahingossa tai lainvastaisesti tuhoudu, häviä tai muutu. Lisäksi toimenpiteillä varmistetaan, ettei tietojasi luovuteta luvattomasti, eikä niihin pääse käsiksi taho, jolla ei ole oikeutta käsitellä tietojasi: Fintraffic huolehtii siitä, että palveluntuottaja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä ja suojaa henkilötiedot tarpeellisilla tietoturvatoimenpiteillä.

Vain sellaiset henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu Digitraffic-palvelun ylläpito ja tiedottaminen, saavat käyttöoikeudet järjestelmään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  1. saada informaatiota tietojesi käsittelemisestä ja päästä käsiteltäviin tietoihisi;
  2. vaatia tietojesi oikaisemista;
  3. vaatia tietojesi poistamista; sekä
  4. vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista vain niiden säilyttämiseen.

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi lähettämällä oikeuksiesi toteuttamista koskevan kirjallisen pyynnön osoitteeseen digitraffic@fintraffic.fi.

10. Asian saattaminen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

Käyntiosoite: Lintulahdenkuva 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: +358 29 566 6700
Kirjaamo: +358 29 566 6768
Sähköpostiosoite (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

bug_reportLöysitkö virheen? Auta meitä parantamaan tätä sivua.