Kehityssuunnitelma

Digitraffic-palvelun ajankohtaiset kehityshankkeet ryhmiteltynä hankkeen ja tilan mukaan.

Kehityshankkeet

5 hanketta suunnittelujärjestyksessä

GraphQL

Rajapintojen vastauksia pyritään saamaan tulevaisuudessa pienemmäksi käyttäen GraphQL:ää, jolloin voidaan valita ladattavat tiedot koko json-vastauksesta.

Https-yhteys rata-apiin

HTTPS on rakennettu testiympäristöön self-signed sertifikaatilla.

LAM-rajapintojen dokumentaation kehitys

Puutteet LAM-rajapintojen dokumentaatiossa on huomioitu ja välitetty edelleen tiedoista vastaavalle lähdejärjestelmän ylläpidolle. Dokumentaatiota pyritään kehittämään edelleen ja kehitystyön tulokset tulevat hyödynnettäväksi entistä kattavampina metatietoina Digitraffic -palvelussa.

Ei näytettäviä hankkeita.