Kehityssuunnitelma

Digitraffic-palvelun ajankohtaiset kehityshankkeet ryhmiteltynä hankkeen ja tilan mukaan.

Kehityshankkeet

27 hanketta suunnittelujärjestyksessä

Arkisto Digitraffic datalle

Osa Digitrafficin datasta halutaan säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten. Tämän vuoksi teemme palvelun, josta hyödyntäjämme voivat näita tietoja ladata.

Merenkulun turvalaiteviat

Merenkulun turvalaitevikojen jakaminen Digitrafficissa on suunnitteilla. Datan tuottaja on Väylä.

Siltoja ja sulkuja koskevat häiriötiedotteet

Uusi rajapinta siltojen ja sulkujen häiriötiedotteista. Tiedotteissa ilmoitetaan häiriöistä joilla voi olla vaikutusta vesi- ja meriliikenteelle.

Teiden kunnossapito

Teiden kunnossapidon työkoneiden seurantatiedon jakaminen Digitrafficissa. Työkoneiden seurantatiedot tuodaan HARJA-järjestelmästä ja ne on tarkoitus jakaa GeoJSON-muodossa.

NordicWay2 data

Digitraffic pilotoi NordicWay2-hankkeen jakelua. Datan tuottaja on Vaisala.

Open311 palauteväylä

Palauteväylän palautteiden jakaminen Open311-määrittelyn mukaisista rajapinnoista. Lisätietoa palauteväylästä osoitteessa https://liikenne.palautevayla.fi/feedbacks

Liikenteen rajoite-ilmoitus

RUMA-järjestelmän liikenteen rajoite-ilmoitukset tullaan julkaisemaan Digitrafficissä. Lisätietoa RUMA:sta https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma

Ratatyöilmoitukset

RUMA-järjestelmän ratatyöilmoitukset tullaan julkaisemaan Digitrafficissä. Lisätietoa RUMA:sta https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma

Kelikamerakuvien arkisto

Digitraffic tarjoaa rajapinnan hakea kelikamerakuvia viimeisen 24h:n ajalta.

Keliennusteet v2

Keliennustepalvelun version 2 datan jakaminen Digitraffic-rajapinnassa on suunnitteilla. Uudessa versiossa segmentteihin jaetun tieverkon resoluutio on korkeampi kuin aiemmassa ja ennustepisteitä on enemmän.

Muuttuvat nopeusrajoitukset ja info-opasteet

Toteutetaan rajapinta muuttuville nopeusrajoituksille ja info-tauluille. Rajapintaan tullaan myöhemmin lisäämään tietoa varoituksista, muista liikennemerkeistä ja kaistojen/tunneleiden tilasta. Tiedot saadaan Väyläviraston T-LOIK järjestelmästä.

Älypoijut

Älypoijujärjestelmän datan julkaiseminen Digitraffic-rajapinnassa on suunnitteilla. Älypoijut (Aids to Navigation, AtoN) tuottavat tietoa meriolosuhteista ja mm. veden laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Uusi AIS-integraatio

Nykyinen AIS-lähde poistuu jollakin aikavälillä, joten ais-tiedot pitää integroida uudesta lähteestä. Muutoksen ei pitäisi näkyä loppukäyttäjille.

Painorajoitukset ja tietyöt

Painorajoitukset ja tietyöt tullaan julkaisemaan rajapinnassa DatexII-dokumentteina.

Ei näytettäviä hankkeita.