Kehityssuunnitelma

Digitraffic-palvelun ajankohtaiset kehityshankkeet ryhmiteltynä hankkeen ja tilan mukaan.

Kehityshankkeet

17 hanketta suunnittelujärjestyksessä

Arkisto Digitraffic datalle

Osa Digitrafficin datasta halutaan säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten. Tämän vuoksi teemme palvelun, josta hyödyntäjämme voivat näita tietoja ladata.

Siltoja ja sulkuja koskevat häiriötiedotteet

Uusi rajapinta siltojen ja sulkujen häiriötiedotteista. Tiedotteissa ilmoitetaan häiriöistä joilla voi olla vaikutusta vesi- ja meriliikenteelle.

Teiden kunnossapito

Teiden kunnossapidon työkoneiden seurantatiedon jakaminen Digitrafficissa. Työkoneiden seurantatiedot tuodaan HARJA-järjestelmästä ja ne on tarkoitus jakaa GeoJSON-muodossa.

Kelikamerakuvien arkisto

Digitraffic tarjoaa rajapinnan hakea kelikamerakuvia viimeisen 24h:n ajalta.

Muuttuvat nopeusrajoitukset ja info-opasteet

Toteutetaan rajapinta muuttuville nopeusrajoituksille ja info-tauluille. Rajapintaan tullaan myöhemmin lisäämään tietoa varoituksista, muista liikennemerkeistä ja kaistojen/tunneleiden tilasta. Tiedot saadaan Väyläviraston T-LOIK järjestelmästä.

Keliennusteet v2

Keliennustepalvelun version 2 datan jakaminen Digitraffic-rajapinnassa on suunnitteilla. Uudessa versiossa segmentteihin jaetun tieverkon resoluutio on korkeampi kuin aiemmassa ja ennustepisteitä on enemmän.

Älypoijut

Älypoijujärjestelmän datan julkaiseminen Digitraffic-rajapinnassa on suunnitteilla. Älypoijut (Aids to Navigation, AtoN) tuottavat tietoa meriolosuhteista ja mm. veden laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Uusi AIS-integraatio

Nykyinen AIS-lähde poistuu jollakin aikavälillä, joten ais-tiedot pitää integroida uudesta lähteestä. Muutoksen ei pitäisi näkyä loppukäyttäjille.

Painorajoitukset ja tietyöt

Painorajoitukset ja tietyöt tullaan julkaisemaan rajapinnassa DatexII-dokumentteina.

Ei näytettäviä hankkeita.